Seminář aplikované matematiky

pořádaný

Katedrou aplikované matematiky, FEI VŠB-TU Ostrava

si klade za cíl vedle přednášek hostů zvýšit povědomost o matematickém výzkumu na VŠB-TU Ostrava a Ústavu geoniky.
 

Program semináře

15. 6. 2023 ve 12:30 na EA553 Arzt, Vladimír (VŠB-TU Ostrava): MINI element pro Navierovy-Stokesovy rovnice ve 3d
25. 4. 2023 ve 12:30 na EB226 Sadowská, Marie a Motyčková, Kristina (VŠB-TU Ostrava): Automatické generování hexahedrálních sítí
21. 3. 2023 ve 12:30 na EA553 Šarmanová, Martina (VŠB-TU Ostrava): Předpodmínění v rámci matematického modelování srážek elektronů s molekulami
7. 6. 2022 ve 12:30 na EA553 Bérešová, Simona (ÚGN, VŠB-TU Ostrava): Markov chain Monte Carlo metody v Bayesovské inverzi
2. 6. 2022 v 9:30 v zasedací místnosti ÚGN Béreš, Michal (ÚGN, VŠB-TU Ostrava): Úvod do stochastických Galerkinových metod
10. 5. 2022 ve 12:30 na EA553 Mrovec, Martin (VŠB-TU Ostrava): Stručný úvod do výpočtů elektronových struktur
26. 4. 2022 ve 12:30 na EA553 Praks, Pavel (VŠB-TU Ostrava): Node importance analysis of a gas transmission network with evaluation of a new infrastructure by ProGasNet
14. 4. 2022 v 9:30 v zasedací místnosti ÚGN Pecha, Marek (ÚGN, VŠB-TU Ostrava): Lehký úvod do principů matematické optimalizace pro strojové učení
29. 3. 2022 ve 12:30 na EA553 Vlach, Oldřich (VŠB-TU Ostrava): Hyperelasticita
15. 3. 2022 ve 12:30 na EA553 Kružík, Jakub (ÚGN, VŠB-TU Ostrava): Úvod do Interior Point Methods
8. 3. 2022 ve 12:30 na EA553 Lukáš, Dalibor (VŠB-TU Ostrava): Předpodmínění BPX (Bramble, Pasciak, Xu, 1990)
15. 6. 2021 v 16:00 online na MS Teams Kružík, Jakub (ÚGN, VŠB-TU Ostrava): Strategie expanze aktivní množiny v MPRGP algoritmu, záznam k dispozici zde
1. 6. 2021 v 16:00 online na MS Teams Lukáš, Dalibor (VŠB-TU Ostrava): Silná, slabá a ještě slabší variační formulace a metody konečných prvků, záznam k dispozici zde
3. 9. 2020 ve 12:30 na EA553 Arbenz, Peter (ETH Curych, IT4Innovations): On compact finite difference methods for the Poisson equation
11. 2. 2020 ve 12:30 na EB226 Andres, Jan (Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci): Chaotické dynamiky diferenciálních rovnic
11. 11. 2019 ve 14:15 na EC2 Křivan, Vlastimil (Ústav matematiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích): Proč by měl Darwin rád teorii her
17. 12. 2018 ve 14:15 na IT207 Steinbach, Olaf (TU Graz): Space-Time Finite Element Methods for Parabolic Problems
17. 12. 2018 ve 14:15 na IT207 Zank, Marco (TU Graz): Space-Time Methods for the Wave Equation
15. 5. 2018 ve 12:30 na EB226 Hauser, Julie (TU Graz): The Inverse Problem for the Permittivity
24. 10. 2017 ve 12:30 na EB226 Krupka, Demeter (Lepage Research Institute, Prešov): Geometrická robotika
24. 10. 2017 ve 12:30 na EB226 Krupka, Demeter (Lepage Research Institute, Prešov): Variační principy pro systémy diferenciálních rovnic (inverzní variační problém)
23. 8. 2017 ve 12:30 na EB226 Dohr, Stefan (TU Graz): Space-Time Boundary Element Methods for the Heat Equation
23. 8. 2017 ve 12:30 na EB226 Of, Guenther (TU Graz): Recent Advances in the Coupling of Finite and Boundary Element Methods
13. 6. 2017 ve 12:30 na EB226 Halfar, Radek (VŠB): Dynamics of the FK3V cardiac cell model
28. 4. 2017 v 9:00 na EB226 Steinbach, Olaf (TU Graz): Space-time boundary element methods
4. 4. 2017 ve 12:30 na EC1 Karban, Pavel (ZČU): Výpočetní elektromagnetismus - nové trendy a výzvy
23. 1. 2017 ve 12:30 na EB226 Hossein, Barghi Jond (Karadenitz Technical University, Turkey): Linear Quadratic Differential Game Approach to Formation Control
11. 10. 2016 ve 12:30 na EB226 Luber, Tomáš (ÚGN, VŠB): Aditivní aproximace Schurova doplňku
3. 5. 2016 ve 12:30 na EB226 Martinovič, Tomáš (VŠB): Traffic Flow Dynamics
5. 4. 2016 ve 12:30 na EC1 Snášel, Václav (VŠB): Computational Topology
29. 3. 2016 ve 12:30 na EB226 Mrovec, Martin (VŠB): Tenzorové metody
22. 3. 2016 ve 12:30 na EB226 Mrovec, Martin (VŠB): Metoda Inexact Restoration
17. 12. 2015 ve 12:30 na K308 Lukáš, Dalibor (VŠB): O dvou alternativách k FETI
8. 12. 2015 ve 12:30 na EC3 Horák, David a Hapla, Václav (VŠB): PERMONovské řešiče kombinující algoritmy kvadratického programování a doménovou dekompozici
27. 10. 2015 ve 12:30 na EC2 Lukáš, Dalibor (VŠB): Elastodynamika tenkých desek užitím smíšené MKP
31. 3. 2015 ve 12:30 na EC3 Kolman, Radek (Ústav termomechaniky, AV ČR): Metoda konečných prvků v rázových úlohách dynamiky
25. 11. 2014 ve 12:30 na EC2 Brzobohatý, Tomáš (VŠB): ESPRESO - ExaScale PaRallel FETI SOlver
18. 11. 2014 ve 12:30 na EC2 Kolcun, Alexej (ÚGN): Úvod do NURBS modelovania
14. 5. 2014 ve 14:15 na EC3 Kruis, Jaroslav (ČVUT): Fuzzy množiny, fuzzy čísla a jejich aplikace v inženýrství
14. 5. 2014 ve 12:30 na EC3 Snášel, Václav (VŠB): Potřebujeme teorii čísel? II.
15. 4. 2014 ve 12:30 na K304 Havlena, Vladimír (ČVUT, Honeywell): Optimální řízení a kvadratické programování
1. 4. 2014 ve 12:30 na K206 Pospíšil, Lukáš (VŠB): Úvod do dynamiky sypkých hmot
4. 3. 2014 ve 12:30 na K206 Merta, Michal (VŠB): Metoda hraničních prvků pro vlnovou rovnici
14. 1. 2014 ve 12:30 na B1 Snášel, Václav (VŠB): Potřebujeme teorii čísel?
3. 12. 2013 ve 12:30 na NK444 Chleboun, Jan (ČVUT): Přehledné základy hp metody konečných prvků
26. 11. 2013 ve 12:30 na NK444 Kučera, Radek (VŠB): Nehladká Newtonova metoda pro kontaktní úlohy
5. 11. 2013 ve 12:30 na NK444 Sysala, Stanislav (ÚGN): Nehladká Newtonova metoda a její užití při optimalizaci

Kontakt

Zájemci o zasílání informací o tomto semináři mohou kontaktovat pořadatele na adrese
 
Dalibor Lukáš
Katedra aplikované matematiky
VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 15
Ostrava-Poruba
tel. +420 59 732 5978

nnebo e-mailem dalibor.lukas@vsb.cz