Seminář aplikované matematiky

pořádaný

Katedrou aplikované matematiky, FEI VŠB-TU Ostrava

si klade za cíl vedle přednášek hostů zvýšit povědomost o matematickém výzkumu na VŠB-TU Ostrava a Ústavu geoniky.
 

Program semináře

17. 12. 2018 ve 14:15 na IT207 (IT4Innovations)      Steinbach, Olaf (TU Graz): Space-Time Finite Element Methods for Parabolic Problems

17. 12. 2018 ve 14:15 na IT207 (IT4Innovations)      Zank, Marco (TU Graz): Space-Time Methods for the Wave Equation

15. 5. 2018 ve 12:30 na EB226      Hauser, Julie (TU Graz): The Inverse Problem for the Permittivity

24. 10. 2017 ve 12:30 na EB226      Krupka, Demeter (Lepage Research Institute, Prešov): Geometrická robotika

24. 10. 2017 ve 12:30 na EB226      Krupka, Demeter (Lepage Research Institute, Prešov): Variační principy pro systémy diferenciálních rovnic (inverzní variační problém)

23. 8. 2017 ve 12:30 na EB226      Dohr, Stefan (TU Graz): Space-Time Boundary Element Methods for the Heat Equation

23. 8. 2017 ve 12:30 na EB226      Of, Guenther (TU Graz): Recent Advances in the Coupling of Finite and Boundary Element Methods

13. 6. 2017 ve 12:30 na EB226      Halfar, Radek (VŠB): Dynamics of the FK3V cardiac cell model

28. 4. 2017 v 9:00 na EB226      Steinbach, Olaf (TU Graz): Space-time boundary element methods

4. 4. 2017 ve 12:30 na EC1      Karban, Pavel (ZČU): Výpočetní elektromagnetismus - nové trendy a výzvy

23. 1. 2017 ve 12:30 na EB226      Hossein, Barghi Jond (Karadenitz Technical University, Turkey): Linear Quadratic Differential Game Approach to Formation Control

11. 10. 2016 ve 12:30 na EB226      Luber, Tomáš (ÚGN, VŠB): Aditivní aproximace Schurova doplňku

3. 5. 2016 ve 12:30 na EB226      Martinovič, Tomáš (VŠB): Traffic Flow Dynamics

5. 4. 2016 ve 12:30 na EC1      Snášel, Václav (VŠB): Computational Topology

29. 3. 2016 ve 12:30 na EB226      Mrovec, Martin (VŠB): Tenzorové metody

22. 3. 2016 ve 12:30 na EB226      Mrovec, Martin (VŠB): Metoda Inexact Restoration

17. 12. 2015 ve 12:30 na K308      Lukáš, Dalibor (VŠB): O dvou alternativách k FETI

8. 12. 2015 ve 12:30 na EC3, Nová FEI      Horák, David a Hapla, Václav (VŠB): PERMONovské řešiče kombinující algoritmy kvadratického programování a doménovou dekompozici

27. 10. 2015 ve 12:30 na EC2, Nová FEI      Lukáš, Dalibor (VŠB): Elastodynamika tenkých desek užitím smíšené MKP

31. 3. 2015 ve 12:30 na EC3, Nová FEI      Kolman, Radek (Ústav termomechaniky, AV ČR): Metoda konečných prvků v rázových úlohách dynamiky

25. 11. 2014 ve 12:30 na EC2, Nová FEI      Brzobohatý, Tomáš (VŠB): ESPRESO - ExaScale PaRallel FETI SOlver

18. 11. 2014 ve 12:30 na EC2, Nová FEI      Kolcun, Alexej (ÚGN): Úvod do NURBS modelovania

14. 5. 2014 ve 14:15 na EC3, Nová FEI      Kruis, Jaroslav (ČVUT): Fuzzy množiny, fuzzy čísla a jejich aplikace v inženýrství

14. 5. 2014 ve 12:30 na EC3, Nová FEI      Snášel, Václav (VŠB): Potřebujeme teorii čísel? II.

15. 4. 2014 ve 12:30 na K304      Havlena, Vladimír (ČVUT, Honeywell): Optimální řízení a kvadratické programování

1. 4. 2014 ve 12:30 na K206      Pospíšil, Lukáš (VŠB): Úvod do dynamiky sypkých hmot

4. 3. 2014 ve 12:30 na K206      Merta, Michal (VŠB): Metoda hraničních prvků pro vlnovou rovnici

18. 2. 2014 ve 12:30 na K206      Jarošová, Marta (VŠB): Úvod do teorie sedlo-bodových úloh

14. 1. 2014 ve 12:30 na B1      Snášel, Václav (VŠB): Potřebujeme teorii čísel?

3. 12. 2013 ve 12:30 na NK444      Chleboun, Jan (ČVUT): Přehledné základy hp metody konečných prvků

26. 11. 2013 ve 12:30 na NK444      Kučera, Radek (VŠB): Nehladká Newtonova metoda pro kontaktní úlohy

5. 11. 2013 ve 12:30 na NK444      Sysala, Stanislav (ÚGN): Nehladká Newtonova metoda a její užití při optimalizaci


Kontakt

Zájemci o zasílání informací o tomto semináři mohou kontaktovat pořadatele na adrese
 
Dalibor Lukáš
Katedra aplikované matematiky
VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 15
Ostrava-Poruba
tel. +420 59 732 5978

nebo e-mailem dalibor.lukas@vsb.cz