Abstrakt

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Abstrakt

První část přednášky bude věnována historii problému a klasickým výsledkům v dimenzích 1,2,3. Druhá část bude obsahovat výsledky přednášejícího v dimenzi 1, tj. pro skalární diferenciální rovnice a inkluze.