Optimální řízení a kvadratické programování

Prof. Ing. Vladimír Havlena, CSc.

Katedra řídící techniky FEL ČVUT Praha, Honeywell


dne 15.4.2014 od 12:30
na K304
VŠB-TU Ostrava
17.listopadu 15
v Ostravě-Porubě