Výpočetní elektromagnetismus - nové trendy a výzvy

doc. Ing. Pavel Karban, Ph.D.

ZČU Plzeň


dne 4.4.2017 od 12:30
na EC1 (nová FEI)
VŠB-TU Ostrava
17.listopadu 15
v Ostravě-Porubě

Abstrakt

Elektromagnetické pole a znalost jeho rozložení je důležitou součástí návrhu většiny zařízení, které nás v dnešní době obklopují. Účinky jsou často úzce navázány na další fyzikální pole (tepelné namáhání nebo silová interakce s pevnou látkou nebo tekutinou) a jeho přesné a dostatečně rychlé řešení hraje tedy klíčovou roli. Samotné řešení je často spojeno s dalšími druhy analýz jako je například tvarová optimalizace, odhad parametrů nebo citlovostní analýza. Přednáška bude zaměřena na numerické techniky používané pro řešení elektromagnetické pole nízkých i vysokých frekvencí a jejich následné využití. Tyto techniky budou doplněny konkrétními příklady z praxe.