Abstrakt

prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc.

Ústav matematiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Abstrakt

Evoluční teorie her je matematickým vyjádřením Darwinovy evoluční teorie. V přednášce se seznámíme se základními koncepty evoluční teorie her (např. Nashova rovnováha, evolučně stabilní strategie) a na jednoduchých modelech si ukážeme, jak tato teorie vysvětluje např. evoluci agresivity nebo evoluci kooperace. Ukážeme si také některé nové směry matematického výzkumu v této oblasti.