Variační principy pro systémy diferenciálních rovnic (inverzní variační problém)

prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc.

Lepage Research Institute, Prešov


dne 24.10.2017 od 12:30
na EB226 (nová FEI)
VŠB-TU Ostrava
17.listopadu 15
v Ostravě-Porubě

Abstrakt

Tématem semináře je matematická teorie jak rozhodnout, zda zadaný systém diferenciálních rovnic, obyčejných či parciálních, libovolného řádu, může být odvozen z nějakého variačního funkcionálu. Je také podána konstrukce daného variačního funkcionálu.