Geometrická robotika

prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc.

Lepage Research Institute, Prešov


dne 24.10.2017 od 12:30
na EB226 (nová FEI)
VŠB-TU Ostrava
17.listopadu 15
v Ostravě-Porubě

Abstrakt

Tématem semináře je úvod do teorie řízení mechanických systémů (robotika) a příklady jednoduchých matematických modelů a metod jejich řešení.