Použití nehladké Newtonovy metody při řešení kontaktních úloh se třením

Doc. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, IT4Innovations, VŠB-TU Ostrava


dne 26.11.2013 od 12:30
na NK444
VŠB-TU Ostrava
17.listopadu 15
v Ostravě-Porubě

Abstrakt

Diskrétní kontaktní úlohy se třením budou zformulovány jako rovnice vyjádřené pomocí nediferencovatelných funkcí. Pro jejich řešení bude navržen algoritmus aktivních množin založený na použití nehladké Newtonovy metody. Důkaz superlineární rychlosti konvergence se opírá o použití slanting derivací. Pro výsledné algoritmy bude ukázána jejich implementace využívající TFETI metodu rozložení oblasti.