Nehladká Newtonova metoda a její užití při optimalizaci

Mgr. Stanislav Sysala, Ph.D.

Ústav geoniky, AVČR a IT4Innovations, VŠB-TU Ostrava


dne 5.11.2013 od 12:30
na NK444
VŠB-TU Ostrava
17.listopadu 15
v Ostravě-Porubě

Abstrakt

V přednášce vyjdeme z Newtonovy metody pro řešení soustav nelineárních rovnic definovaných pomocí hladkých zobrazení. Připomeneme standardní předpoklady zajišťující lokální superlineární konvergenci. Provedeme rozbor těchto předpokladů za účelem jejich zobecnění pro nehladká zobrazení. Dále definujeme tzv. semihladké funkce na základě Clarkova subgradientu, shrneme jejich základní vlastnosti a definujeme semihladkou Newtonovu metodu. V poslední části užijeme semihladkou Newtonovu metodu pro řešení vybraných optimalizačních problémů. Metodu přitom interpretujeme jako metodu sekvenciálního kvadratického programování a dáváme do souvislosti s metodou spádových směrů užitím tlumení.