Občasný seminář z matematické analýzy (OSMA)


pořádaný Katedrou aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava


Seminář je určený především studentům a studenty, přičemž "studentem" zde nemyslíme pouze osobu zapsanou do některého ze studijních programů. Jeho cílem je vzájemné předávání a sdílení radosti z krásných partií matematické analýzy, z pochopení vynořivších se souvislostí a ze společně tráveného času s lidmi stejné duševní orientace.

J. Bouchala a P. VodstrčilProgram semináře:


2024
10.06.2024
Petr Vodstrčil, "Hrajeme si s řadami"

16.04.2024
Petr Vodstrčil, "Stolzova věta"

05.03.2024
Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., "O tajných zprávách, šifrách a prvočíslech"
(Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

2023
07.12.2023
Doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D., "Cody Dock Bridge pohledem matematiky"
(Katedra didaktiky matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

Na některé animace se můžete podívat zde.

02.11.2023
Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., "Kdyby papež uměl dělit"
(Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

12.10.2023
Doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D., "Kouzla a úskalí fázových portrétů"
(Ústav matematiky - odbor matematické analýzy, Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno)

09.05.2023
Doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph.D., "Matematika Johna Conwaye"
(Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU Plzeň)

Více je možné si přečíst v tomto článku.

11.04.2023
RNDr. Martin Rmoutil, Ph.D., "Monstra"
(Katedra didaktiky matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

28.03.2023
Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., "Velká Fermatova věta - matematicky zabarvená historická exkurze"
(Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

2022
29.11.2022
Jiří Bouchala, "Cantorova hospoda"

15.11.2022
Petr Vodstrčil, "Co jsou to reálná čísla?" - rukopis.

Více je možné si přečíst v knize Vojtěcha Jarníka "Diferenciální počet I."

31.10.2022
Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., "Několik poznámek ke sčítání"
(Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

13.04.2022
RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D., "Když hra nikdy nekončí!"
(Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta, UP Olomouc)

06.04.2022
Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., "Drobné perličky na dně historie"
(Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

04.04.2022
Petr Vodstrčil, "Proč jsou polynomy husté?"

2021
18.05.2021
Jiří Bouchala, "Přechodem hory k řešení okrajové úlohy"

Online přednáška - záznam je k dispozici zde.

27.04.2021
Doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc., "Lebesgueovy prostory, jejich zobecnění a operátory"
(Katedra matematiky, Fakulta stavební, ČVUT Praha)

Online přednáška - záznam je k dispozici zde.

16.03.2021
Petr Vodstrčil, "Množiny bodů nespojitosti" - prezentace, rukopis

Online přednáška - záznam je k dispozici zde.

16.02.2021
Doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D., "Hry v matematice"
(Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

Online přednáška - záznam je k dispozici zde. V případě problémů zkuste tento odkaz.

2020
15.12.2020
Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., "Nerušte mé Fordovy kruhy"
(Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

Online přednáška - záznam je k dispozici zde.

24.11.2020
Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., "O možnostech radikalismu"
(Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

Online přednáška - záznam je k dispozici zde.

03.03.2020
RNDr. Ondřej Bouchala, "F r   a k         t á   l y"
(Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

2019
05.12.2019
RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D., "Barvy, body, množiny"
(Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta, UP Olomouc)

19.11.2019
Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., "Kolik kořenů má polynom?"
(Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

22.10.2019
Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., "Riemannova hypotéza - 160 let boje bez vítěze"
(Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

30.04.2019
Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc., "K čemu slouží exotické zápisy čísel"
(Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha)

21.03.2019
Doc. RNDr. Jana Kopfová, Ph.D., "Kde sa vzali komplexné čísla"
(Matematický ústav, Opava)

2018
12.12.2018
Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., "Co to znamená, když někdo tvrdí, že 1+2+3+4+... = -1/12"
(Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

21.11.2018
Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., "Hrášek a sluníčko"
(Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

20.06.2018
Petr Vodstrčil, "Möbiova inverzní formule"

25.04.2018
Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., "Od prvočísel po Riemannovu hypotézu"
(Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU Plzeň)

Za komentář o tloušťce dvou knih prvočísel děkujeme doc. RNDr. Janu Šustkovi, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty OU.
Přednášku Haralda Helfgotta o důkazu slabé Goldbachovy hypotézy si lze prohlédnout zde.

20.03.2018
Jiří Bouchala a Petr Vodstrčil, "Nemravnosti o lvech", část od J. Bouchaly a od P. Vodstrčila.

2017
13.12.2017
Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., "Taxikářská geometrie"
(Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

21.11.2017
Petr Vodstrčil, "Faktoriály a numerická integrace"

31.10.2017
RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D., "O běžci s tětivou v zádech a jiných hanebnostech"
(Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB-TU Ostrava)

17.10.2017
Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., "Součty k-tých mocnin, Bernoulliho čísla a zeta funkce"
(Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

25.04.2017
Jiří Bouchala a Petr Vodstrčil, "O přeronvávání řad", část od J. Bouchaly a od P. Vodstrčila.   (Pro spuštění animací je třeba mít nainstalován QuickTime player .)   Další informace o řadách najdete zde .

21.03.2017
RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D., "Nebojte se extremálních bodů!"
(Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB-TU Ostrava)

2016
30.11.2016
Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., "Sisyfos v Sofii aneb balkánský běs"
(Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

25.10.2016
Petr Vodstrčil, "Kouzla se spočetností"

26.04.2016
Prof. RNDr. Alois Kufner, DrSc., "Oblasti a prostory funkcí"

15.03.2016
Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., "Co lze a co nelze"
(Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

2015
15.12.2015
RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D., "Matematika malého"
(Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB-TU Ostrava)

01.12.2015
Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., "Silný zákon malých čísel"
(Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

3.11.2015
Prof. RNDr. Jan Malý, DrSc., "Definice integrálu: od Newtona k Bendové"
(Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

21.04.2015
Jiří Bouchala, "Není spojitost jako spojitost"

24.03.2015
Petr Vodstrčil, "Korovkinova věta" + animace   (Pro spuštění animací je třeba mít nainstalován QuickTime player .)

24.02.2015
Ing. Tomáš Luber, "Exponenciály matic"

2014
17.12.2014
Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., "Jednoduché ekonomické a biologické modely v řeči diferenčních rovnic"
(Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU Plzeň)

13.11.2014
Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., "O klamnosti intuice"
(Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

14.10.2014
Petr Vodstrčil, "Chyby při numerické integraci v 1D"   (Pro spuštění animací je třeba mít nainstalován QuickTime player.)

16.06.2014
Jiří Bouchala, "Funkce s konečnou variací"

22.04.2014
Mgr. Pavel Ludvík, Ph.D., "Ve stínu Borsukovy-Ulamovy věty"
(Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB TU Ostrava)

18.03.2014
Petr Vodstrčil, "Dedekindovy řezy"

2013
10.12.2013
Petr Vodstrčil, "Řetězové zlomky"

12.11.2013
Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., "Dirichletovy šuplíčky"
(Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

15.10.2013
Jiří Bouchala, "Několik (nevolebních) poznámek na téma lokální ↔ globální"

14.05.2013
Petr Vodstrčil, "Algebraická čísla a morová epidemie"

16.04.2013
Mgr. Pavel Ludvík, "Hilbertovy patálie a zkrocení Hamelova monstra"
(Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB TU Ostrava)

19.03.2013
Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., "Není kardinál jako kardinál, aneb jak porovnávat nekonečna"
(Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU Plzeň)

2012
11.12.2012
Jiří Bouchala, "O jednom racionálním využití iracionality" + animace   (Pro spuštění animací je třeba mít nainstalován QuickTime player.)

20.11.2012
Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., "O zajímavosti čísel"
(Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

23.10.2012
Petr Vodstrčil, "Čísla e a π jsou iracionální."

20.03.2012
Petr Vodstrčil, "π"

28.02.2012
Ing. Petr Nečesal, Ph.D., "O spojitých a nikde diferencovatelných funkcích"
(Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU Plzeň)

2011
01.11.2011
Jiří Bouchala a Petr Vodstrčil, "O přerovnávání řad", část od J. Bouchaly a od P. Vodstrčila.   Další informace o řadách najdete zde .

03.05.2011
Jiří Bouchala a Petr Vodstrčil, "Nerovnosti", část od J. Bouchaly a od P. Vodstrčila

29.03.2011
Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., "Exponenciální funkce, její zavedení a vlastnosti"
(Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

15.02.2011
Matyáš Theuer, "Taylor vs. l’Hospital stylem KO" + verze "kindle-friendly"

2010
07.12.2010
Petr Vodstrčil, "Proč jsou polynomy husté?"

09.11.2010
Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., "Hrášek a sluníčko"
(Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)

26.10.2010
Jiří Bouchala, "O různých typech spojitostí"

07.04.2010
Petr Vodstrčil, "Stolzova věta (a l'Hospitalovo pravidlo)"

Od 1.6.2012 do 31.5.2014 byl seminář podporován projektem Evropské unie "Svět vědy".      Kontakt:

Jiří Bouchala ( jiri.bouchala@vsb.cz )
Petr Vodstrčil ( petr.vodstrcil@vsb.cz )


Statistiky přístupů od 16.9. 2010: