Úvod do NURBS modelovania

Mgr. Alexej Kolcun, CSc.

Ústav geoniky AV ČR Ostrava


dne 18.11.2014 od 12:30
na EC2, Nová FEI
VŠB-TU Ostrava
17.listopadu 15
v Ostravě-Porubě

Abstrakt

Jedným z nosných pilierov CAD systémov je matematický aparát NURBS. Tento koncept generovania kriviek vychádza z konštrukcie bázových prvkov - parametrických polynomických kriviek, kde užívatel volí ich stupeň a hladkosti, čím určuje presnosť geometrickej aproximácie. Z druhej strany, MKP taktiež využíva systém bázových polynomických funkcií, ktoré determinujú výsledné numerické riešenie. Dnes velmi často zmieňované isogeometrické modelovanie sa snaží zjednotiť mechanizmus bázových funkcií geometrického preprocessingu a samotného MKP modelovanie práve na báze NURBS. Prednáška (cyklus prenášiek) si preto dáva za ciel oboznámiť záujemcov so základným konceptom NURBS modelovania. Dešifrujeme tento akronym a vysvetlíme, čo NeUniformný Racionálny B-Splajn znamená.


Skripta